Giới thiệu BIDV ATM Báo Sài Gòn Giải Phóng đường Nguyễn Thị Minh Khai

BIDV ATM Báo Sài Gòn Giải Phóng đường Nguyễn Thị Minh Khai, 432-434, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh, các chương trình khuyến mãi hấp dẫn, cùng hình ảnh 360 độ và video 360 độ về BIDV ATM Báo Sài Gòn Giải Phóng đường Nguyễn Thị Minh Khai

Hình ảnh BIDV ATM Báo Sài Gòn Giải Phóng đường Nguyễn Thị Minh Khai

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/46f60bc5-3a45-49cc-94b2-0164a23099db.png" alt="Bidv logo" width="100" />