Giới thiệu BIDV - ATM đường Lũy Bán Bích

BIDV - ATM đường Lũy Bán Bích, 385, Đường Lũy Bán Bích, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh, các chương trình khuyến mãi hấp dẫn, cùng hình ảnh 360 độ và video 360 độ về BIDV - ATM đường Lũy Bán Bích

Hình ảnh BIDV - ATM đường Lũy Bán Bích

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/60a75234-b645-4d75-8f3b-eafac226e33d.png" alt="Bidv logo" width="100" />