Giới thiệu BIDV - ATM đường Lý Thái Tổ

BIDV - ATM đường Lý Thái Tổ, 156a, Đường Lý Thái Tổ, Phường 1, Quận 3, Hồ Chí Minh, các chương trình khuyến mãi hấp dẫn, cùng hình ảnh 360 độ và video 360 độ về BIDV - ATM đường Lý Thái Tổ

Hình ảnh BIDV - ATM đường Lý Thái Tổ

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/d59e36d8-82f5-4111-a77e-e5154ec051a3.png" alt="Bidv logo" width="100" />