Giới thiệu Bến Xe Miền Đông

Bến xe Miền Đông là bến xe khách lớn nhất Việt Nam và khu vực Đông Nam Á về lượng khách vận chuyển mỗi năm và về lưu lượng xe mỗi ngày do đây là bến xe đầu mối cho tất cả các chuyến xe khách đi và đến Thành phố Hồ Chí Minh từ các tỉnh miền Bắc.

Hình ảnh Bến Xe Miền Đông

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/b2af4ac4-13e9-4031-a10c-78894217a603.jpg" alt="2" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/c2c4baa2-2844-4118-98db-1c2f11ee1269.jpg" alt="4" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/3030587d-6297-48c1-9d00-bb962b07e7b4.jpg" alt="Capture" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/a1503403-f4ad-4bcf-b28f-6e2fa09c15ca.jpg" alt="3" width="100" />