Giới thiệu Bệnh viện Bình Dân đường Điện Biên Phủ

Nằm trên trục lộ chính của một thành phố có mật độ dân số cao nhất nước, Bệnh viện Bình Dân ngày nay đã trở thành địa chỉ quen thuộc không chỉ của những bệnh nhân người Sài Gòn mà còn của các tỉnh phía Nam.