Giới thiệu Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình trực thuộc Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh. Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình có 500 giường nội trú, 1100 giường ngoại trú.