Giới thiệu Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh đường Sư Vạn Hạnh

Bệnh viện Đa Khoa Vạn Hạnh được xây dựng để đáp ứng nhu cầu sức khoẻ của cộng đồng. Bệnh viện chính thức hoạt động vào ngày 27 tháng 07 năm 2000. Bệnh viện là một tòa nhà 5 tầng với tổng diện tích là 6,400 m2. Bệnh viện định vị ở khu vực quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh thuận lợi cho sự đi lại của bệnh nhân và việc sử dụng các dịch vụ tiện ích của thành phố. Bệnh viện Đa Khoa Vạn Hạnh có 135 giường bệnh, trang bị đầy đủ các dịch vụ chuyên khoa sử dụng những kỹ thuật y khoa tiên tiến. Bệnh viện Vạn Hạnh bao gồm những phòng được trang bị theo đúng quy định của ngành Y tế với những loại phòng VIP, phòng đơn, phòng 2 giường, phòng 4 giường và phòng 6 giường tạo thuận lợi cho sự chọn lựa của khách hàng.

Hình ảnh Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh đường Sư Vạn Hạnh

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/8c9534de-2586-4254-85ab-8d31ff790381.jpg" alt="Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/4b4019f7-677c-4f6f-b77d-7fd6bb50e43d.jpg" alt="Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/b202b314-d44d-4770-b8b1-85fb3da66f36.jpg" alt="Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/dfdfc9a5-d1a7-486a-8eef-d894743eaa9d.jpg" alt="Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/6f6af390-e2d3-4c6e-9cf2-72bb7a5a7b5f.jpg" alt="Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/04d23bee-5039-4436-b705-a88f493a9aaa.jpg" alt="Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/a3f84f95-26ae-4642-b21f-92fce21c7f4d.jpg" alt="Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/d17d2a3a-b61e-4c8d-85df-529035249f64.jpg" alt="Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/128f4bc4-dfef-401b-99d6-f385562fca1e.jpg" alt="Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/5edd5e38-341c-4811-9c7d-a95c34947006.jpg" alt="Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/a8f15a99-1a6b-4948-968c-5b1021dcd0d2.jpg" alt="Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/ad99749a-b983-4978-a800-832c37dc5d3c.jpg" alt="Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/cc109fe8-59e2-4e8b-9691-6744f0b395a1.jpg" alt="Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/67ec3c93-1280-433d-873e-0f0b9844c0cf.jpg" alt="Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/1f9e7c78-6ab0-4869-8efa-72d329f13455.jpg" alt="Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/083695b6-01e3-4a18-8347-2e80444fc6c0.jpg" alt="Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/f168bd06-8e52-47ea-b091-f9bac66dd25d.jpg" alt="Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/6be23231-e559-4092-ac31-1c962c5734c5.jpg" alt="Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh" width="100" />