Giới thiệu Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM là Bệnh viện Công lập, Đa khoa, hoạt động theo mô hình tiên tiến kết hợp Trường – Viện nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác khám chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Bệnh viện có 3 cơ sở với gần 1.000 giường bệnh.