Giới thiệu Bệnh viện Nhân Dân 115

Bệnh viện Nhân dân 115 là bệnh viện đa khoa hạng I hướng viện - trường trực thuộc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh với các chuyên khoa thần kinh, tim mạch và thận học...Bệnh viện nhân dân 115 có gần 1.700 nhân viên y tế và chỉ tiêu giường bệnh là 1.600 giường.