Giới thiệu Bệnh viện Truyền máu Huyết học - Cơ sở 1

Hoạt động với chức năng Ngân hàng máu, tổ chức tiếp nhận, thu gom, sàng lọc, điều chế, bảo quản, phân phối máu và các thành phần máu cho tất cả các bệnh viện trong thành phố HCM. Đồng thời là 1 bệnh viện tiếp nhận cấp cứu, khám bệnh, điều trị tất cả các bệnh lý Huyết học ở TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.