Giới thiệu CGV Cinemas, Parkson Hùng Vương

Rạp chiếu phim CGV Cinemas ở Parkson Hùng Vương mang tiêu chuẩn quốc tế.