Giới thiệu Cà Phê Trầm đường Trần Huy Liệu

Trầm – chỉ cái tên thôi cũng đã nói lên tất cả mọi thứ thuộc về quán. Một chút bình dị yên ả giữa cuộc sống bộn bề tấp nập là lí do níu chân bất cứ vị khách nào muốn tìm một chốn yên bình để trút bỏ mọi âu lo mệt nhọc thường nhật.

Hình ảnh Cà Phê Trầm đường Trần Huy Liệu

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/12e9e935-d948-4b46-a0ab-5f37d5811c91.jpg" alt="Cafe Trầm" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/5c7b869f-846b-4bb8-b96f-f0a1a19d150f.jpg" alt="Cafe Trầm" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/14eafb50-912f-444d-b11b-2769b5e757c9.jpg" alt="Cafe Trầm" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/c4f39a02-9c09-456c-b508-ccf6efae538c.jpg" alt="Cafe Trầm" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/f1a2274d-5118-49df-9e5f-cfcff1203a52.jpg" alt="Cafe Trầm" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/185f8dc6-4a13-468d-85e3-f5de877fbea2.jpg" alt="Cafe Trầm" width="100" />