Giới thiệu Cà phê Văn phòng GT

Cà phê GT nằm ngay bên dưới tòa nhà văn phòng GT Building. Phục vụ đầy đủ các thức uống tại chỗ cũng như mang đi với giá chỉ từ 20.000đồng. Quán được chia làm nhiều khu từ phòng lạnh ở khu vực phía sau, phòng hút thuốc ở khu vực phía trước và ngoài sân được thiết kế thân thiện. Quán được xem là nơi tập trung của giới văn phòng, mua bán laptop, game thủ bởi ở đây được trang bị hệ thống wifi cực mạnh.

Khuyến mãi Cà phê Văn phòng GT

...

Hình ảnh Cà phê Văn phòng GT

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/598a1997-42a6-4528-9546-b78294f470f2.jpg" alt="Cà phê Văn phòng GT" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/b6cb2c65-c0da-4a37-9342-596174e5af8e.jpg" alt="Cà phê Văn phòng GT" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/b9da5806-6a9c-4ed1-aec8-d5d2af2fb843.jpg" alt="Cà phê Văn phòng GT" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/dd939a87-a570-44a5-b08b-d58fa51e8516.jpg" alt="Cà phê Văn phòng GT" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/793f2eb0-23d3-48ef-a3c2-988624453f69.jpg" alt="Cà phê Văn phòng GT" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/811125f7-0a6a-48a0-8e0b-2f7242a4d48f.jpg" alt="Cà phê Văn phòng GT" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/2474183c-06cb-435d-aaf6-43421182c654.jpg" alt="Cà phê Văn phòng GT" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/325ebabb-0641-4aca-81b4-dc50ebf60ef5.jpg" alt="Cà phê Văn phòng GT" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/2bf64f03-05ea-47dc-8f8c-8314b144d0c5.jpg" alt="Cà phê Văn phòng GT" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/64f29b3d-8cf8-48b1-bdc1-666d14752955.jpg" alt="Cà phê Văn phòng GT" width="100" />