Giới thiệu Cafe Không Gian Xưa

Cafe Không Gian Xưa, 260/4/31, Đường Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh, các chương trình khuyến mãi hấp dẫn, cùng hình ảnh 360 độ và video 360 độ về Cafe Không Gian Xưa

Hình ảnh Cafe Không Gian Xưa

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/aeaec8c3-a06d-4cc9-b2a9-1288cfaba2e6.jpg" alt="cafe không gian xưa- Khu hát với nhau." width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/281c1e78-b50d-43ba-a81f-f0c1f1710af3.jpg" alt="cafe không gian xưa - sân vườn" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/3c658063-df45-4207-bada-7f6732af624e.jpg" alt="cafe không gian xưa - sân vườn" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/8195bcf9-d086-4150-adf2-33807ee4ab3d.jpg" alt="cafe không gian xưa - khu ngồi bệt" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/702461b1-e99a-4bd0-b446-a2ed6544274f.jpg" alt="cafe không gian xưa" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/07d977db-2681-4853-bfae-2fd123bd954a.jpg" alt="cafe không gian xưa" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/87447c1a-85b4-4d6a-a988-6724aabd4c75.jpg" alt="cafe không gian xưa" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/767a394b-ec22-4986-bc1b-d6de1ce49500.jpg" alt="cafe không gian xưa" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/c8a2e16d-3284-41fa-a7f6-6245c79313e2.jpg" alt="cafe không gian xưa" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/5b847f9d-6cfa-4c82-b8a9-8185e3401c57.jpg" alt="cafe không gian xưa" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/1dc151eb-1256-49f3-8f2e-e439341d4ecc.jpg" alt="cafe không gian xưa" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/d5e0aa78-6e8f-4c49-806f-fdab9e4182bf.jpg" alt="cafe không gian xưa" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/7e857e2d-31eb-41eb-b52b-7560ff2eb344.jpg" alt="cafe không gian xưa" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/b7d1d9c7-61ba-44d1-a84c-cfb54894e901.jpg" alt="cafe không gian xưa" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/0e59bc8a-bd17-4f74-ba13-368558b26ca8.jpg" alt="cafe không gian xưa" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/050f64e3-5508-46ae-9f33-d3d51cc646c4.jpg" alt="cafe không gian xưa" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/9adac7bf-2d11-43e1-aff3-bd5b2555b038.jpg" alt="cafe không gian xưa" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/87a69aed-c6f5-4b7f-8bf0-807328e41b8c.jpg" alt="Cafe Không Gian Xưa" width="100" />