Giới thiệu Chicken Store đường Đồng Đen

Chicken Store đường Đồng Đen, 116, Đường Đồng Đen, Phường 14, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh, các chương trình khuyến mãi hấp dẫn, cùng hình ảnh 360 độ và video 360 độ về Chicken Store đường Đồng Đen

Hình ảnh Chicken Store đường Đồng Đen

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/0599706f-4aff-4abb-842f-b8f46f5b811a.jpg" alt="Chicken Store đường Đồng Đen" width="100" />