Giới thiệu Chợ Tân Định

Chợ Tân Định là khu buôn bán lâu đời tại TPHCM, bán nhiều mặt hàng phong phú và đa dạng.