Giới thiệu Chợ Trần Hữu Trang đường Trần Hữu Trang

Chợ được cải tạo nâng cấp kiên cố với 01 nhà lồng chính + 01 nhà lồng phụ gồm 682 sạp với diện tích 1.5m x 1.5m/sạp; 47 kiốt diện tích 3m x 3m/kiốt; ngoài ra còn có 02 khu vực lộ thiên gồm 108 sạp được đưa vào hoạt động từ đó đến nay với 19 ngành hàng, chủ yếu là bán lẻ.