Giới thiệu Chung cư Central Plaza Phạm Văn Hai

Central Plaza là Cao ốc căn hộ và khu thương mại, dịch vụ tổng hợp, cao 19 tầng do Công Ty CP Thanh Niên & Công ty Cp Vật tư XNK Tân Bình (TAME.XIM) hợp tác đầu tư.

Hình ảnh Chung cư Central Plaza Phạm Văn Hai

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/ae74ad6d-bb5e-4747-a02e-3a5a77de3cde.jpg" alt="Chung cư Central Plaza" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/4d96cf66-ae7a-4615-8245-c485937e96f1.jpg" alt="Chung cư Central Plaza" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/7d73551d-a179-4cca-ae28-e6a2da21f558.jpg" alt="Chung cư Central Plaza" width="100" />