Giới thiệu Chung cư Harmona Trương Công Định

Căn hộ The Harmona, mang phong cách sang trọng, hiện đại được thiết kế bởi công ty Ong & Ong, một công ty thiết kế nổi tiếng của Singapore.

Hình ảnh Chung cư Harmona Trương Công Định

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/d89dfc86-437d-49e9-aee8-b52581cbf96b.jpg" alt="Chung cư Harmona" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/d2059aee-3cb4-42f6-acf6-b96cb43621af.jpg" alt="Chung cư Harmona" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/ada62243-3d88-4170-9493-23c941c3b92b.jpg" alt="Chung cư Harmona" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/2c746188-4b79-4f6f-b8b0-e007495c9ccd.jpg" alt="Chung cư Harmona" width="100" />