Giới thiệu Cơm Tấm Thuận Kiều

Cơm Tấm Thuận Kiều, 54, Đường Thuận Kiều, Phường 4, Quận 11, Hồ Chí Minh, các chương trình khuyến mãi hấp dẫn, cùng hình ảnh 360 độ và video 360 độ về Cơm Tấm Thuận Kiều