Giới thiệu Cơm tấm Oanh đường Bình Thới

Cơm tấm Oanh đường Bình Thới, 595, Đường Bình Thới, Phường 10, Quận 11, Hồ Chí Minh, các chương trình khuyến mãi hấp dẫn, cùng hình ảnh 360 độ và video 360 độ về Cơm tấm Oanh đường Bình Thới

Hình ảnh Cơm tấm Oanh đường Bình Thới

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/b9f17f7a-393f-438d-a1fa-47983bd2b281.jpg" alt="Cơm tấm Oanh đường Bình Thới" width="100" />