Giới thiệu Công Ty Cổ Phần FAGI

Các sản phẩm của FAGI đáp ứng được những nhu cầu khắt khe nhất của khách hàng từ Nhật, Đức, Hà Lan, Mỹ …. về mẫu mã, màu sắc, chất lượng với những chi phí hợp lý. Các sản phẩm của FAGI đều được làm bằng tay do đội ngũ công nhân người khuyết tật của công ty đảm trách. Sản phẩm làm ra ngoài tính thương mại, còn mang tính nhân văn sâu sắc trong nỗ lực hỗ trợ cộng đồng mà công ty đang thực hiện.