Giới thiệu Country House Cafe

Quán Country House mang đậm phong cách nông thôn Hà Lan với hàng rào gỗ sơn trắng, với ngôi nhà gỗ trên cao, với dây leo quấn quýt ô cửa rộng, cối xay gió, dòng suối uốn lượn, thảm cỏ trải dài, muôn hoa khoe sắc, với bức tranh những chú bò sữa yên bình trên cánh đồng cỏ… Tất cả các chi tiết ấy hài hợp với nhau cách kỳ lạ khiến khách như có thể nhìn thấy, một cô gái tóc thắt bím, mang tạp đề với dụng cụ vắt sữa sắp bước ra từ một trong các ngôi nhà.

Hình ảnh Country House Cafe

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/9c875355-b37a-4981-a279-f800f790415a.png" alt="Cafe Country House" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/3784df9c-dde7-4535-ad17-500ff61bc7f7.jpg" alt="Cafe Country House" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/b28216ab-02af-486c-b294-9ba9b2b95d4f.jpg" alt="Cafe Country House" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/eda700ec-6b8e-4abb-ae97-6ef932105d43.jpg" alt="Cafe Country House" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/aad50271-526e-4edb-833e-ae6db95d2aa1.jpg" alt="Cafe Country House" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/a7a977d0-1e79-4192-8132-91aa02ae9f8c.jpg" alt="Cafe Country House" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/21585743-4feb-4d36-81db-2150232920bb.jpg" alt="Cafe Country House" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/d569236a-0035-48a7-976a-63f9e5b40a50.jpg" alt="Cafe Country House" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/7629978d-c925-4e66-a33f-45458a8b0027.jpg" alt="Cafe Country House" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/4ccdf68f-8ebc-46e3-b9f8-b71ffb3e690a.jpg" alt="Cafe Country House" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/74ff7a0b-b757-4579-8075-4970ad06688e.jpg" alt="Cafe Country House" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/fecf0da0-9e9f-484b-a28c-dacbb7d3fb29.jpg" alt="Cafe Country House" width="100" />