Giới thiệu Cửa Hàng Thức Ăn Nhanh Jollibee đường Trần Hưng Đạo

Jollibee là một câu chuyện thành công phi thường: từ 2 tiệm kem nhỏ hình thành vào năm 1975, chuyên bán các món ăn nóng và bánh mì kẹp trở thành công ty với 7 cửa hàng vào năm 1978, chuyên về bơ gơ, sau đó trở thành một công ty đã tạo nên cuộc cách mạng thức ăn nhanh tại Philippines. Jollibee hiện có 800 cửa hàng tại Philippines và hơn 80 cửa hàng tại Ả Rập Thống Nhật, Qatar, Hong Kong, các tiểu vương quốc Ả Rập Xê Út, Brunei, Trung Quốc, Mỹ và Việt Nam.

Hình ảnh Cửa Hàng Thức Ăn Nhanh Jollibee đường Trần Hưng Đạo

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/57e89466-f5e8-405e-b590-7b5bace8e829.jpg" alt="Jollibee Trần Hưng Đạo" width="100" />