Giới thiệu Cửa hàng sữa Vinamilk Hoàng Hoa Thám

Cửa hàng sữa Vinamilk Hoàng Hoa Thám, 114A, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh, các chương trình khuyến mãi hấp dẫn, cùng hình ảnh 360 độ và video 360 độ về Cửa hàng sữa Vinamilk Hoàng Hoa Thám

Hình ảnh Cửa hàng sữa Vinamilk Hoàng Hoa Thám

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/be3f347f-7e16-4818-b253-83fda67c90d4.jpg" alt="Bột ăn dặm RIDIELAC GOLD Yến mạch sữa - Hộp thiếc 350g" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/36003858-3c8d-4bd8-8a54-8f6a273444e2.jpg" alt="Bột ăn dặm RIDIELAC GOLD Yến mạch sữa - Hộp giấy 200g" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/e7f0ce40-b01e-48f9-9a73-e93792335946.jpg" alt="Bột ăn dặm RIDIELAC GOLD Heo cà rốt - Hộp giấy 200g" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/7f244738-4ef9-433d-a2b5-3c97722a486c.jpg" alt="Bột ăn dặm RIDIELAC GOLD Heo cà rốt - Hộp thiếc 350g" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/f042fa07-73e2-4883-b0df-0f6a108583fd.jpg" alt="Sữa bột Dielac Grow Plus 1+ 1.5kg (cho trẻ từ 1 - 2 tuổi)" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/477af181-ad32-4b14-9945-15fb3698f4e6.jpg" alt="Sữa bột Optimum Gold 4 1500g (cho trẻ từ 2- 6 tuổi)" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/27d99dd5-a7d4-480c-b943-613b61eeceff.jpg" alt="SỮA BỘT VINAMILK ORGANIC GOLD 1 - HỘP THIẾC 350G" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/f0e8a297-995a-4d17-872f-7bad88b829ca.jpg" alt="Sữa bột Dielac Grow Plus (Xanh) 1+ 900g (cho trẻ từ 1 - 2 tuổi)" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/dff9a60f-3777-40e9-9e58-b8a5be60e140.png" alt="Sữa bột pha sẵn Dielac Grow Plus 180ml - Lốc 4 hộp x 180ml" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/8a7a7857-b7be-4893-b6c3-dacdcb255e00.jpg" alt="Sữa bột pha sẵn Dielac Grow Plus (Xanh) 110ml - Lốc 4 hộp x 110ml" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/2c44d786-249e-4311-92ed-b84c42303a64.jpg" alt="Sữa bột Dielac Alpha 2 900g (cho trẻ từ 6 - 12 tháng tuổi)" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/92382e47-74a6-44df-8231-dc9488ddb01d.jpg" alt="Sữa bột Dielac Alpha 4 400g (cho trẻ từ 2- 6 tuổi) - Hộp giấy" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/ffdc02b5-54e5-4f03-b040-f5ec83bb1012.jpg" alt="Sữa bột Dielac Alpha Gold IQ 3 400g (cho trẻ từ 1 - 2 tuổi) - Hộp giấy" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/3a743c6b-646d-418f-9566-297ab53c9025.png" alt="Sữa bột pha sẵn Dielac Alpha Gold IQ 110ml - Lốc 4 hộp x 110ml" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/9f7b616f-db61-495d-9f87-8ce7ae0c0c30.jpg" alt="Sữa bột Dielac Alpha Gold IQ 3 1,5kg (cho trẻ từ 1 - 2 tuổi)" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/264e6ea3-ca84-4de9-81ce-bb7cb587c9f2.jpg" alt="Sữa bột Dielac Grow 1+ 900g (cho trẻ từ 1 - 2 tuổi)" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/625482ec-dc7c-4480-ae17-36d5dc443d09.jpg" alt="Sữa bột pha sẵn Dielac Grow 180ml - Lốc 4 hộp x 180ml" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/8bc10849-795f-4bd6-a5af-42fd128ac62f.jpg" alt="Sữa bột Dielac Mama Gold Cam 400g" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/c9c6588e-4d44-454b-b9bb-edef47b05055.png" alt="Sữa bột pha sẵn Dielac Mama Gold hương Vani - Lốc 4 hộp x 110ml" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/71523c5c-2186-4629-94c6-293f4bf58b72.png" alt="Sữa bột Vinamilk Optimum Mama Gold- Hộp thiếc 400g" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/9351650e-28a5-42b6-b5ee-34ce6c9a8f23.jpg" alt="Sữa bột Vinamilk Optimum Comfort - Hộp thiếc 400g" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/1b4abd16-afb7-495c-ac46-ef136f37761b.jpg" alt="SỮA BỘT VINAMILK SURE PREVENT 400G" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/741be508-54e0-4b29-8348-e37cc09349e0.jpg" alt="Thùng 24 chai Sữa bột pha sẵn Vinamilk Sure Prevent 200ml" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/194dfb59-7a59-4e54-ac21-b65be177bffd.png" alt="SỮA BỘT VINAMILK SURE DIECERNA 400G" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/3d4118fa-45a4-411d-91b6-46c57d6a9332.png" alt="SỮA BỘT VINAMILK CANXIPRO 900G" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/ad18197f-a6a7-4b9e-bb58-cf96afba862b.jpg" alt="24" width="100" />