Giới thiệu Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Đài Tiếng nói Nhân dân TP. Hồ Chí Minh ( The Voice of Ho Chi Minh city People ) phát trên ba làn sóng AM 610 Khz - FM 99.9 Mhz - FM 95.6Mhz.