Giới thiệu Đài phát thanh Truyền hình An Giang

Đài Phát thanh-Truyền hình An Giang là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang. Tên viết tắt của Đài là ATV lấy từ tiếng Anh An Giang Television và tên này có trong biểu trưng của Đài.