Giới thiệu HỆ THỐNG RỬA XE MÁY TỰ ĐỘNG GO & GO

Hệ thống bao gồm 20 vòi phun lắc bao kín toàn thân xe, giúp thời gian rửa xe máy chỉ còn 1 phút.