Giới thiệu Hiệp Hội Doanh Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh ( HUBA )

Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện, của các tổ chức Hội của thành phố và quận - huyện, các Doanh nghiệp và cá nhân hoạt động trong các lãnh vực sản xuất - kinh doanh, dịch vụ, kỹ thuật và các nhà quản lý, chuyên viên kinh tế kỹ thuật quan tâm đến hoạt động hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.