Giới thiệu Hồ bơi Câu lạc bộ Lan Anh đường Cách mạng tháng 8

Hồ bơi nằm trong câu lạc bộ Lan Anh, có hồ bơi dành cho trẻ em, hồ rộng rãi, nước trong mát vệ sinh.

Hình ảnh Hồ bơi Câu lạc bộ Lan Anh đường Cách mạng tháng 8

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/9e3502ba-3a2b-408a-a5fa-e4b09a11c61f.jpg" alt="ho-boi" width="100" />