Giới thiệu Hồ bơi Câu lạc bộ Lan Anh

Hồ bơi nằm trong câu lạc bộ Lan Anh, có hồ bơi dành cho trẻ em, hồ rộng rãi, nước trong mát vệ sinh.