Giới thiệu Hồ bơi Kỳ Đồng đường Kỳ Đồng

Giữ vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng, hồ bơi Kỳ Đồng có hồ lớn chỉ dài 25m, sâu từ 1,4m đến 2m và hồ bơi dành cho trẻ em.