Giới thiệu Hồ bơi Lam Sơn đường Trần Bình Trọng

Hồ bơi Lam Sơn gồm 3 hồ: hồ lớn sâu 2m và dài đến 50m theo chuẩn hồ bơi Olympic, hồ trung bình sâu từ 0,5m – 1,4m, dài 25m và một hồ bơi dành cho trẻ em.

Hình ảnh Hồ bơi Lam Sơn đường Trần Bình Trọng

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/bb640fcf-7b53-4974-9fb0-99140a618fb5.jpg" alt="ho-boi" width="100" />