Giới thiệu Hồ bơi Rạch Miễu đường Hoa Phượng

Hồ bơi Rạch Miễu là một trong những hồ bơi công cộng có chất lượng tốt mà bạn nên 1 lần ghé thăm và trải nghiệm. Đây là hồ bơi ngoài trời và có diện tích lớn, gồm 1 hồ bơi dài 50m theo tiêu chuẩn Olympic, 1 hồ 25m và 1 hồ bơi dành cho trẻ em.

Hình ảnh Hồ bơi Rạch Miễu đường Hoa Phượng

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/ed6cff8b-e03d-4597-9996-dc85870435c4.jpg" alt="ho-boi" width="100" />