Giới thiệu Học viện Hàng không Việt Nam

Học viện HKVN là đơn vị hành chính sự nghiệp có thu trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải. Học viện là cơ sở đào tạo đa ngành nghề và cấp độ chuyên ngành hàng không.