Giới thiệu Karaoke KT2 đường Sư Vạn Hạnh

Karaoke KT2 đường Sư Vạn Hạnh, 361-363, Đường Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh, các chương trình khuyến mãi hấp dẫn, cùng hình ảnh 360 độ và video 360 độ về Karaoke KT2 đường Sư Vạn Hạnh

Hình ảnh Karaoke KT2 đường Sư Vạn Hạnh

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/e28b8247-4b60-4cd7-9d3f-13dcba258fbc.jpg" alt="137" width="100" />