Giới thiệu Karaoke Nnice đường Nguyễn Thị Minh Khai

Quán Nice là sự kết hợp giữa nhà hàng, karaoke, cafe nên có không gian rộng rãi, thực đơn đa dạng các món ăn và thức uống, phòng rộng, trang trí đẹp.

Hình ảnh Karaoke Nnice đường Nguyễn Thị Minh Khai

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/828aee9f-62ef-49dd-8835-f4220bbf1f32.jpg" alt="Karaoke Nnice Nguyễn Thị Minh Khai" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/13dac94f-f5f9-42e6-bcc0-4586f8e89f2c.jpg" alt="Karaoke Nnice Nguyễn Thị Minh Khai" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/ca8ab761-d862-4773-80e4-0ea5df82b441.jpg" alt="Karaoke Nnice Nguyễn Thị Minh Khai" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/7d336893-b463-4019-ba43-0ccbd99c2631.jpg" alt="Karaoke Nnice Nguyễn Thị Minh Khai" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/0c883cd2-4afe-481f-995b-999a7939cc55.jpg" alt="Karaoke Nnice Nguyễn Thị Minh Khai" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/41cf2da4-5b10-416f-b56f-ac12e7b217b8.jpg" alt="Karaoke Nnice Nguyễn Thị Minh Khai" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/d91bcdee-f181-444d-aaf2-b2af5470d8b8.jpg" alt="Karaoke Nnice Nguyễn Thị Minh Khai" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/fc58dff4-d3a2-4b34-b0ea-56ae8ecff76c.jpg" alt="Karaoke Nnice Nguyễn Thị Minh Khai" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/e5018245-b0da-4d5c-a0db-d2f5a80432d6.jpg" alt="Karaoke Nnice Nguyễn Thị Minh Khai" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/1cf0038c-25a3-49ba-9d40-1016601a074a.jpg" alt="Karaoke Nnice Nguyễn Thị Minh Khai" width="100" />