Giới thiệu Khỏe Massage đường Xuân Diệu

Khỏe Massage tiền thân là Fiji Massage Center được thành lập vào tháng 07/2010. Spa Khỏe Massage là địa chỉ chăm sóc sức khỏe uy tín chuyên về làm đẹp – massage dành cho nam lẫn nữ. Khỏe Massage là sự giao thoa giữa các trường phái massage nổi tiếng trên thế giới trên nền Shiatsu ( liệu pháp bấm huyệt ấn bằng hai ngón tay cái do giáo sư Tokujiro Namikoshi sáng lập ra ).

Hình ảnh Khỏe Massage đường Xuân Diệu

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/4e065e2f-5061-4bf1-b765-99c5de224083.png" alt="Khỏe Massage" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/621b5456-6ea3-4d60-8986-f6b3aded634c.png" alt="Khỏe Massage" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/6a75f7d9-c85a-43e9-8d1e-7c47f50ebe24.png" alt="Khỏe Massage" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/6723af5b-e2cf-44b4-8929-d9727552e75b.png" alt="Khỏe Massage" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/bd05c5c3-b6e4-42ed-8685-71d06a10457b.png" alt="Khỏe Massage" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/fdc6c135-5522-4f99-ba55-ec4518fa1305.png" alt="Khỏe Massage" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/c3092281-633c-409e-bd6b-d69889dbf5b6.png" alt="Khỏe Massage" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/35ae77c2-7c14-467f-9e8e-83ef7a7c093f.png" alt="Khỏe Massage" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/09f7c434-0f4f-4805-8b27-1d359276b59b.jpg" alt="15" width="100" />