Giới thiệu Lotte Cinema - Pico Lotte đường Cộng Hòa

Lotte Cinema Cộng Hoà là cụm rạp thứ 8 của hệ thống rạp Lotte Cinema.

Hình ảnh Lotte Cinema - Pico Lotte đường Cộng Hòa

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/2d06e87e-73c1-4e36-a0e0-82a3d05d3845.jpg" alt="34" width="100" />