Giới thiệu Otoke Chicken đường Đồng Đen

Otoke Chicken đường Đồng Đen, 116, Đường Đồng Đen, Phường 14, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh, các chương trình khuyến mãi hấp dẫn, cùng hình ảnh 360 độ và video 360 độ về Otoke Chicken đường Đồng Đen

Hình ảnh Otoke Chicken đường Đồng Đen

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/9b84b991-33db-4c7b-87f0-230caabc0dc9.jpg" alt="56" width="100" />