Giới thiệu Petrolimex, Cửa hàng Xăng Dầu số 49

Hệ thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam ( Petrolimex )