Giới thiệu Phở Bắc Hải đường Nguyễn Thái Bình

Phở Bắc Hải đường Nguyễn Thái Bình, 365, Đường Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh, các chương trình khuyến mãi hấp dẫn, cùng hình ảnh 360 độ và video 360 độ về Phở Bắc Hải đường Nguyễn Thái Bình

Hình ảnh Phở Bắc Hải đường Nguyễn Thái Bình

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/0a88a9f6-31fe-424d-9889-2bbb97167cae.jpg" alt="19" width="100" />