Giới thiệu Phòng Khám Bệnh - Siêu Âm

Bác Sĩ Trần Minh Hải, khoa Tim Mạch - Cơ Xương Khớp.