Giới thiệu Phòng Khám Da Liễu

ThS. Bác Sĩ Bùi Văn Đức, khoa Da Liễu.