Giới thiệu Phòng Khám Mắt

Bác Sĩ CK2. Nguyễn Thị Diễm Uyên ( BV Mắt TP. HCM ).