Giới thiệu Phòng Khám Nhi Khoa

Bác Sĩ CKII, Trịnh Hữu Tùng ( Khoa Nhi ).