Giới thiệu Phòng Khám Nhi Khoa

Bác Sĩ Mai Thị Mỹ Liên, chuyên Khoa Nhi.