Giới thiệu Phòng Khám Nhi Khoa

PGS. TS. BS Lê Tấn Sơn, khoa Tiết Niệu - Sinh Dục Nhi.