Giới thiệu Phòng Khám Sản Phụ Khoa

Bác Sĩ Nguyễn Thị Thu Thuỷ, CKI Sản Phụ Khoa.