Giới thiệu Phòng Khám Ung Bướu - Nội Khoa

Bác Sĩ Nguyễn Sào Trung, khoa Ung Bướu.